Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home NV Tín Dụng

Đề thi Tín dụng Vietin Bank 31/07/2011

Đề thi có 2 phần, trắc nghiệm chỉ tìm được có 10 câu

I . TRẮC NGHIỆM:
1. Đối với hđộng của NH, lợi ích quan trọng nhất của việc đký giao dịch bảo đảm là :
a.Công khai hóa các giao dịch đảm bảo cho mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu
b.Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong giao dịch đảm bảo
c.Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên trong giao dịch đảm bảo
2.Trong đánh giá hđộng tài chính DAĐT, nhược điểm của chỉ tiêu thời gian hoàn vốn (có chiết khấu) là:

a.Bỏ qua các dòng tiền phát sinh sau thời gian hoàn vốn; ko tính đến giá trị thời gian của dòng tiền
b.ko tính đến quy mô của VĐT;ko tính đến giá trị thời gian của dòng tiền
c.Bỏ qua các dòng tiền phát sinh sau thời gian hoàn vốn,
d.Bỏ qua các dòng tiền phát sinh sau thời gian hoàn vốn;.ko tính đến quy mô của VĐT
3.Để đảm bảo tính hiệu quả và triển khai tốt, các chính sách tiền tệ cuả NHTW cần đáp ứng được các yêu cầu sau, ngoại trừ :
a.Đáng tin cậy
b.Có thể dự đoán
c.Minh bạch
d.ít thay đổi
4.PP nào sau đây được sử dụng để phân tích rủi ro tài chính của DAĐT :
a.Phân tích độ nhạy
b.phân tích kịch bản
c.phân tích mô phỏng thống kê
d.cá a,b,c
5.Phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng đối với NHCV gồm :
a.Gốc, lãi
b. Gốc, lãi, phí
c. Gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, phí và chi phí khác lien quan (nếu có)
6.Trong bảng CĐKT của DN, chi phí trả trước là các khoản chi phí:
a.Chưa phát sinh, được phân bổ vào nhiều kỳ/niên độ kế toán
b. Chưa phát sinh
c. được phân bổ vào nhiều kỳ/niên độ kế toán
d. Đã phát sinh, được phân bổ vào nhiều kỳ/niên độ kế toán
7.Quy định hiện hành về mức vốn pháp định của TCTD đến 31/12/2011
(a,b,c,d)
8.NH xem xét xử lý rủi ro khi :
(a,b,c,d)
9.Tổng mức cấp TD đối với 1 KH ko vượt quá ?% VTC (a,b,c,d)
10.Chọn công thức tính tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ theo quy định của NHNN về tỷ lệ đbảo an toàn trong huy động của TCTD(a,b,c,d)

Câu 11.Mình ghi tắt là CX
Câu 12.Là nguyên tắc lựa chọn báo cáo trong công ty con/mẹ
mình chọn đáp án là cho vay cty nào thi xem BCTC của công ty đó,có tham khảo BCTC tổng hợp.
Câu 13.Đánh giá chất lượng tài sản Nợ tài sản có 
 mình chọn 13a mà không nhớ là gì.
Câu 14.Chi phí trả trước ngắn hạn -
 mình chọn là chi phí đã phát sinh và được phân bổ vào nhiều kỳ trong 1 niên độ kế toán.
Câu 15.Thời hạn cho vay ghi trên giấy nhận nợ đối với trường hợp vay theo hạn mức - mình chọn là 15d,cũng ko nhớ là gì.
Câu 16.Ngân hàng xem chỉ tiêu gì để đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp 
 theo mình là 16c (chỉ tiêu là VLĐ và lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh)
Câu 17.Đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp - 
Cái này chắc chắn là VCSH/Tổng NV (17b)
Câu 18.NH kiểm định vay để bổ sung VLĐ nhưng vay 15 tháng 
 mình nghĩ là vay được (18b)
Câu 19.Yếu tố không ảnh hưởng trực tiếp đến mức cho vay 
 mình làm hình như là cái gì liên quan đến Sản xuất kinh doanh thì phải (19b)
Câu 20.Cơ cấu lại đồng tiền VNĐ đối với cho vay bằng USD - mình chọn tất cả 20d

Bổ sung đề thi Tín dụng Tại Vietinbank
Câu 1: Chỉ tiêu Npv trong đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư có các đặc điểm nào sau đây:
a. Xem xét đến giá trị thời gian của tiền
b. Có thể trình bày theo tỷ lệ %
c. Độ chính xác lệ thuộc vào tính chính xác của việc xác định lãi suất chiết khấu.
d. Không phù hợp để đánh giá các dự án khác nhau về thời gian và quy mô hoạt động
Vui lòng chọn đáp án (câu này thì dễ nhằn rùi a,c,d)
Câu 2:
Việc so sánh sự biến động ( cùng chiều hay ngược chiều ) của " Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh" và " Lợi nhuận trước thuê" sẽ giúp cán bộ Ngân hàng kiểm tra và đánh giá được chất lượng của doanh thu
Đúng  Sai?
Câu 3:
Công ty B là chủ đầu tư dự án KCN đề nghị Ngân hàng cho vay 200 tỷ để thanh toán chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất của dự án.
Biết rằng khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cho vay của Ngân hàng .Dự án đã có quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền, sau khi đền bù ( dự kiến khoảng 3 tháng ) sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử đất. Sau khi xem xét , Ngân hàng đã đồng ý cho vay có bảo đảm bằng QSĐ
Theo bạn điều đó đúng hay sai?
Câu 4:
Hai dự án có độ rủi ro, tiêu chí xã hội như nhau . Nếu NPV và IRR giống nhau thì ngân hàng cho vay xem xét lựa chọn như nhau?
Câu 5:
Công ty là khách hàng của Ngân hàng X ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty B thực hiện phương án kinh doanh có giá trị 100 tỷ. Theo đó mỗi công ty đảm nhiệm 50% vốn. Do công ty B không có quan hệ với bất kỳ NHTM nào nên công ty A đề nghị vay toàn bộ số tiền 100 tỷ.
Sau khi thẩm định, cán bộ ngân hàng đã từ chối cho vay/ Đúng hay sai?
Câu 6:
Sản phẩm, dịch vụ của Ngành Ngân hàng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dành được nhiều hợp đồng và thực hiện các hợp đồng lớn hơn. YES or No?
Phần 2:TỰ LUẬN

1.So sánh sự biến động cùng chiều hay ngược chiều của " lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh" và Lợi nhuận trước thuế giúp cán bộ NH kiểm tra đánh giá chất lượng của doanh thu. Đúng hay sai? giải thích.
2.Chủ đầu tư được nhà nước quyết định giao đất để xây dựng khu đô thi. Chủ đầu tư dùng khu đất này để làm tài sản đảm bảo để vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên quyền sử dụng đất sẽ được cấp sau 3 tháng nữa. CBNH quyết định cho vay dùng khu đất làm tài sản đảm bảo. Vậy quyết định này đúng hay sai? giải thích. Biết khách hàng thỏa mãn tất cả điều kiện cho vay.
3. Nếu 2 dự án có độ rủi ro như nhau, tiêu chi xã hội khác như nhau, có IRR và NPV bằng nhau thì ngân hàng xem xét lựa chọn như nhau đúng hay sai? Giải thích

Nguồn: http://ub.com.vn/threads/2387-De-thi-tin-dung-vao-VietinBank-ngay-31-7-2011#ixzz1UeDDIOsd
và  http://ub.com.vn/threads/2395-De-thi-nghiep-vu-vietinbank-31-7-2011-10-cau-trac-nghiem-?p=20451#post20451#ixzz1UeCvFGzb

Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus