Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home NV Tín Dụng

Đề thi Tín dụng Vietin 06/2011


A. Chọn phương án đúng và giải thích ngắn gọn


1. Trong mọi trường hợp, việc NHTM thay đổi cơ cấu đồng tiền bằng cách cho vay khách hàng từ USD sang VND để 
tránh rủi ro tỷ giá cũng được coi là hình thức đảo nợ, nên không được NHNN cho phép. Đúng hay sai?


2. Việc so sánh biến động (cùng chiều hoặc ngược chiều) “Báo cáo lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh” 
và “Lợi nhuận trước thuế” làm cơ sở cho CBTD đánh giá chất lượng doanh thu. Đúng hay sai?


3. Chi phí sử dụng vốn bình quân phù hợp để sử dụng làm lãi suất chiết khấu cho mọi dự án của doanh nghiệp. Đúng hay sai?


4. Chỉ tiêu NPV sử dụng để đánh giá hiệu quả dự án có những đặc điểm sau:
a. Có tính đến giá trị thời gian 
b. Có thể tính theo tỷ lệ phần trăm
c. Phụ thuộc vào việc lựa chọn lãi suất chiết khấu
d. Không phù hợp để đánh giá hiệu quả của các dự án có thời gian đầu tư và quy mô vốn khác nhau
1. Nhóm 1 (a, b, c) 2. Nhóm 2 (a, b, d) 3. Nhóm 3 (a, c, d) 4. Nhóm 4 (a, b, c, d)


5. Chi phí vốn chủ sở hữu/lợi nhuận kỳ vọng của chủ đầu tư được tính trên cơ sở lãi suất chiết khấu. NHTM cần tính lãi suất tiền gửi của ngân hàng cho lãi suất chiết khấu này, vì nếu chủ đầu tư không đầu tư dự án, thì có thể gửi tiết kiệm ngân hàng (chi phí cơ hội). Đúng hay sai?


6. Doanh nghiệp có khoản đầu tư lãi suất cố đinh. Dự kiến trong thời gian tới, lãi suất tăng, doanh nghiệp nên làm gì:
a. Thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất, trong đó, doanh nghiệp trả lãi suất cố định, ngân hàng trả lãi suất thả nổi
b. Thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất, trong đó, doanh nghiệp trả lãi suất thả nổi, ngân hàng trả lãi suất cố định
a. Thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất, trong đó, doanh nghiệp trả lãi suất cố định, ngân hàng trả lãi suất cố định
B. Bài tập ngắn
1. Doanh nghiệp có tình hình các khoản mục như sau: chi phí sản xuất dở dang 10 tỷ, doanh thu 20 tỷ, lợi nhuận trước thuế 1 tỷ.
- Nhận xét về doanh nghiệp?
- Trong trường hợp doanh nghiệp có quan hệ vay vốn tại ngân hàng, ngân hàng cần lưu ý điều gì, tại sao?
- Có thể giới thiệu cho doanh nghiệp những sản phẩm gì của ngân hàng?
2. Công ty có 3 cổ đông sáng lập góp vốn. Một cổ đông muốn vay tiền ngân hàng để mua lại cổ phần vốn góp của 2 cổ đông còn lại (đã có Giấy đồng ý chuyển nhượng vốn góp). Ngân hàng đồng ý cho vay. Ngân hàng đã quyết định đúng hay sai?
3. Có 3 khoản tiền gửi (A, B, C), số tiền 1 tỷ, lãi suất 12%/năm. Cách thức trả lãi khác nhau:
- Khoản A: trả lãi ngay khi gửi tiền
- Khoản B: trả lãi 3 tháng/lần, vào cuối tháng thứ 3
- Khoản C: trả lãi khi tất toán
Khoản tiền gửi nào sẽ có lợi cho khách hàng nhất?
Khoản tiền gửi nào sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng nhất?
C. Lý thuyết
Hãy nêu những kỹ năng cần thiết đối với cán bộ quan hệ khách hàng để hoàn thành nhiệm vụ cũng như phục vụ tốt cho khách hàng?
Trích dẫn: http://ub.com.vn/threads/1836-De-thi-Nghiep-vu-Tin-dung-Vietinbank-06-2011#ixzz1UeNewt8e Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus