Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home NV Tín Dụng

Tín dụng -BIDV - 6/6/2009

Đề bài:
1/ Anh (Chị) hãy trình bày các phương thức cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

2/ Anh (Chị) hãy nêu khái niệm hợp đồng bảo lãnh; Các hình thức và nội dung bảo lãnh của Ngân hàng.

3/ Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, những nội dung nào tổ chức tín dụng phải thực hiện khi cấp tín dụng đối với khách hàng.

4/ Một doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh 2009 và đề nghị BIDV cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn như sau:
 • Giá trị sản lượng 178 tỷ đồng
 • Doanh thu 160 tỷ đồng
 • Vòng quay vốn lưu động năm 2009 bằng 2008
 • Vốn tự có và coi như tự có là 5% doanh thu
 • Khấu hao cơ bản 5% doanh thu
 • Thuế các loại 3% doanh thu
 • Chi phí quản trị điều hành 2% doanh thu
 • Lợi nhuận 2% doanh thu
 • Doanh nghiệp được ngân hàng ứng trước tiền thanh toán bình quân là 10tỷ đồng và phải trả nhà cung cấp nguyên vật liệu được duy trì ổn định là khoảng 6tỷ đồng. Ngoài ra doanh nghiệp đang được ngân hàng công thương cấp hạn mức tín dụng năm 2009 là 10tỷ đồng.

Hãy tính toán hạn mức tín dụng ngắn hạn BIDV sẽ cấp cho doanh nghiệp năm 2009, biết rằng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2008 như sau:
 • Sản lượng thực hiện 162tỷ đồng
 • Doanh thu thuần 150tỷ đồng
 • Thuế các loại 4,2tỷ đồng
 • Lợi nhuận 3tỷ đồng
 • Tài sản lưu động bình quận 2008 50tỷ đồng
Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus