Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home NV Tín Dụng

Tín dụng - Maritime -18/10/20091.Ngân hàng Hàng Hải thành lập năm nào?
2. Tỷ lệ tăng trưởng JDP năm 2008?
3. Ngân hàng cho vay đầu tư chứng khoán với tỷ lệ bao nhiêu % vốn tự có?
4. Trong incoterm 2000 thì EXW là gì?
5. Lợi ích của việc đa dạng hóa đàu tư?
6. Giá trị trên bảng cân đối kế toán thường dự trên?

  • Giá trị hiện tại
  • Chi phí lịch sử
  • Giá trị thị trường
  • Khả năng sinh lợi
7. Khi công ty trả lãi cổ tức ,bảng cân đối kế toán sẽ bị ảnh hương như thế nào?
8. Một thư tín dụng L/C có hiệu lực từ khi nào?
9. Thư tín dụng L/C là gì?
10. Để kiềm chế lạm phát ngân hàng cần làm gì?

- Tăng chiết khấu lãi suất
- Giảm chiết khấu lãi suất
- Nới lỏng tín dụng
11. Khi mở thư tín dụng L/C cho khách hàng nhập khẩu, ngân hàng mở l/c đã?
12. Những tổ chức tài chính nào là tổ chức tín dụng?
13. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được quyết định cho khách hàng vay là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ với nhu cầu vốn như thế nào?
14. Tổ chức tài chính khác tổ chức tín dụng ở điểm nào?
15. Các đối tượng ngân hàng nhà nước cấm không cho vay?tại sao?
Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus