Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home Luận Văn

Luận văn - Chuyên ngành Kế toán & Kiểm toán


Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
Các bạn tải về tại:


Mã số
Tên đề tài - Kế toán, Kiểm toán
Kích cỡ
KT001
Hạch toán TSCĐHH tại Công ty du lịch Dịch vụ HN TOSERCO
389 KB
KT002
Kế toán nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN
524 KB
KT003
Hạch toán và Quản lý TSCĐ tại Công ty CP Du lịch TM Đông Nam Á
439 KB
KT004
Kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TM và Du lịch Hồng Trà
496 KB
KT005
Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng HN
232 KB
KT006
Quản lý và sử dụng NVL tại Công ty công trình đường thuỷ WACO
420 KB
KT007
Quản lý và sử dụng NVL tại Công ty SXKD đầu tư và Dịch vụ Việt Hà
226 KB
KT008
Quản lý và sử dụng vốn tại Công ty TNHH in TM Nhật Sơn
168 KB
KT009
Kế toán bán hàng và xác định kết quả KD tại Công ty TNHH Phú Thái
425 KB
KT010
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Ngọc Anh
306 KB
KT011
Kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty May Thăng Long
435 KB
KT012
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN XD 244
383 KB
KT013
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang
452 KB
KT014
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn XD và phát triển NT
378 KB
KT015
Kế toán vốn bằng tiền
348 KB
KT016
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SX TM và Dịch vụ Phú Bình
424 KB
KT017
Kế toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP phát triển Thăng Long
585 KB
KT018
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN thoát nước số 3 - Công ty Thoát nước HN
424 KB
KT019
Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty rau quả VN
425 KB
KT020
Kế toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Cp Bánh kẹo Hải Hà
464 KB
KT021
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP dược Kim Bảng
486 KB
KT022
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty vật tư thiết bị toàn bộ MaTexim
379 KB
KT023
Hạch toán NVL ở Công ty CP May Hồ Gươm
483 KB
KT024
Kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP tại XN X18
482 KB
KT025
Kế toán NVL tại Công ty Dệt 8/3
430 KB
KT026
Hạch toán doanh thu, xác định kết quả KD tại Công ty CP Mai Linh HN
564 KB
KT027
Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP tấm lợp và VL XD Đông Anh
450 KB
KT028
Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW
601 KB
KT029
Kế toán TSCĐ tại Công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất
846 KB
KT030
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại chi nhánh Công ty Sông Đà 7 tại Hoà Bình
216 KB
KT031
Hạch toán TSCĐ tại Công ty CTĐT WACO
621 KB
KT032
Quản lý tiền lương tại XN giống gia súc gia cầm Bắc Ninh
156 KB
KT033
Quản lý vốn cố định tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13
196 KB
KT034
Hạch toán và sử dụng TSCĐ tại Công ty XD 472
755 KB
KT035
Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại Công ty Quản lý bến xe Hà Tây
664 KB
KT036
Kiểm toán thuế trong kiểm toán tài chính tại Công ty Kiểm toán và định giá VN
526 KB
KT037
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP que hàn điện Việt Đức
467 KB
KT038
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TNHH QC và TM P & G
543 KB
KT039
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tai Công ty cơ giới và xây lắp 13 - Tổng Công ty LICOGI
490 KB
KT040
Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện
723 KB
KT041
Quản lý chi phí NVL tại Công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh
441 KB
KT042
Kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện
620 KB
KT043
Công tác Kế toán tại Công ty TNHH XD và VT Phương Duy
472 KB
KT044
PP tính giá vốn thành phẩm tại Công ty Dịch vụ TM Tràng Thi
1,08 MB
KT045
Hạch toán Kế toán tại Công ty CP Đại Kim
438 KB
KT046
Kế toán NVL tại Công ty VPP Cửu Long
445 KB
KT047
Kế toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP May Thăng Long
508 KB
KT048
Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong Công ty CP Kiểm toán - Tư vấn Thuế
556 KB
KT049
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP
443 KB
KT050
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP TM Dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á
330 KB
KT051
Hoạt động KD tại Công ty điện tử Hoàng Sơn
211 KB
KT052
Quản lý vốn tại Công ty XD TM Sóc Sơn
161 KB
KT053
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP trong DN XD cơ bản (Công ty Sông Đà 12-6)
460 KB
KT054
Kế toán NVL tại Công ty Dệt may HN
505 KB
KT055
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
699 KB
KT056
Công ty VTĐT Bắc Zimbang
852 KB
KT057
Báo cáo tổng hợp Công ty May Đáp Cầu (DAGARCO)
261 KB
KT058
Hạch toán Kế toán tại Công ty may 19/5 Bộ Công An
1,14 MB
KT059
Công ty CP May Nam Hà
1,6 MB
KT060
Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
1,07 MB
KT061
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TNHH Thế Anh
383 KB
KT062
Tổ chức bộ máy Kế toán tại Công ty Chỉ khâu HN
748 KB
KT063
Tổ chức bộ máy Kế toán tại Công ty CP QT TM Thành Như
2,51 MB
KT064
Quản lý Vật tư tại Công ty May Thăng Long - XN May liên danh G & A
177 KB
KT065
Quản lý vốn tại Công ty CDT
32 KB
KT066
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty dệt kim đông xuân HN
54 KB
KT067
Hạch toán Kế toán tại Công ty Dịch vụ nuôi trông thuỷ sản TW
1,11 MB
KT068
Hạch toán Kế toán tổng hợp tại XN dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp
2,32 MB
KT069
Nghiệp vụ Kế toán tại Công ty Đại Phú
3,15 MB
KT070
Công ty dệt vai CN HN HACATEX
748 KB
KT071
XN May Thăng Long
1,02 MB
KT072
Kế toán NVL tại Công ty Tư vấn và XD Hưng Vượng
48 KB
KT073
Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP XD số 4 Thăng Long
654 KB
KT074
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cầu 1 Thăng Long
350 KB
KT075
Kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty Điện máy - xe đạp - xe máy
678 KB
KT076
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN điện cơ 1
414 KB
KT077
Kế toán thuế GTGT
82 KB
KT078
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty giày Thượng Đình
691 KB
KT079
Hạch toán NVL, CCDC tại Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng
477 KB
KT080
Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP Tứ Gia
433 KB
KT081
Kế toán bán hàng tại Công ty Máy tính VN 1
229 KB
KT082
Kế toán NVL, CCDC tại Công ty May XK Phương Mai
609 KB
KT083
Tổ chức Kế toán tại Công ty nước khoáng Cúc Phương ELMACO
236 KB
KT084
Công ty vận tải ôtô số 3
1019 KB
KT085
Hạch toán chi phí SXKD và doanh thu tại Công ty Phát hành báo chí TW
504 KB
KT086
Kế toán lưu chiểu tại Công ty Phát hành sách Hải Phòng
320 KB
KT087
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty phát triển Kế toán XD
856 KB
KT088
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Pin HN
1,06 MB
KT089
Kế toán bán hàng và xác định kết quả KD tại Công ty rượu Đồng Xuân
435 KB
KT090
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty Sông Đà 1
494 KB
KT091
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty Sông Đà 11
181 KB
KT092
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 206
714 KB
KT093
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty sứ Thanh Trì VIGLACERA
540 KB
KT094
Công ty phát triển hạ tầng Tân Thành
111 KB
KT095
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Thạch Bàn
797 KB
KT096
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy Thiết bị Bưu điện
415 KB
KT097
Kế toán NVL tại các DN SX
896 KB
KT098
Quản lý NVL tại các DN SX - Công ty Thủ Đô 1
174 KB
KT099
Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Liên hợp thực phẩm Hà Tây
545 KB
KT100
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TMDịch vụ Phú Bình
382 KB
KT101
Quản lý và tổ chức Kế toán tại Công ty TM Dịch vụ Nhựa VN VINAPLAT
3,62 MB
KT102
Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Bông Mai
231 KB
KT103
Công ty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm
2,66 MB
KT104
Quản lý LĐ và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD
112 KB
KT105
Hạch toán Kế toán tổng hợp tại XN may thuộc Công ty CP Thuỳ Trang
2,32 MB
KT106
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty XD số 4 HN
457 KB
KT107
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty XD TM HN
138 KB
KT108
Hạch toán Kế toán bán hàng và xác định kq KD tại DNTM Trương Vĩnh Sơn
106 KB
KT109
Kế toán nghiệp vụ tiêu thu hàng hoá tại Công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh
499 KB
KT110
Hạch toán Kế toán tại Công ty CP Chè Đường Hoa
387 KB
KT111
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - HN
987 KB
KT112
NM Cơ khí Gang thép - Công ty Gang thép Thái Nguyên
363 KB
KT113
Công tác Kế toán tại Công tyTNHH SELTA
326 KB
KT114
Kế toán NVL, CCDC tại nhà máy ôtô Hoà Bình
626 KB
KT115
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP bao bì và in NN
724 KB
KT116
Hạch toán NVL, tại Công ty CP bánh kẹo Hải Châu
266 KB
KT117
Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kq KD tại Công ty TNHH đầu tư phát triển CN và TM T.C.I
363 KB
KT118
Kế toán NVL tại Công ty lắp máy và XD số 5
642 KB
KT119
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt
386 KB
KT120
Công ty TNHH Vũ Dương
1,26 MB
KT121
Kế toán NVL tại Công ty CP Sơn Tây - T. Hà Tây
697 KB
KT122
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành
465 KB
KT123
Hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại Công ty Truyền tải điện 1
714 KB
KT124
Quản lý và sử dụng NVL tại Công ty Cơ khí ôtô 1-5
578 KB
KT125
Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kq KD tại Công ty CP ôtô VT Hà Tây
634 KB
KT126
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP SX VLXD và XD
535 KB
KT127
Kế toán bán hàng tại Công ty Thép Thăng Long
762 KB
KT128
Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở XN may X19
787 KB
KT129
Kế toán NVL tại XN X18
470 KB
KT130
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP May Thăng Long
91 KB
KT131
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH XDCT Hoàng Hà
298 KB
KT132
Bán hàng và xác định kq KD của Công ty TNHH TM Dịch vụ Tràng Thi
820 KB
KT133
Kế toán bán hàng tại Công ty CP vật tư tổng hợp Xuân Trường
387 KB
KT134
Kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty truyền tải điện 1
664 KB
KT135
Kế toán TSCĐ tại Công ty Tư vấn và thiết kế kiến trúc VN
211 KB
KT136
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty tư vấn XDDD VN
413 KB
KT137
Hạch toán tiền lương tại Công ty Bưu chính viễn thông HN
516 KB
KT138
Hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kq tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Điện tử VT QĐ VIETTEL
779 KB
KT139
Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP TM XD 127
677 KB
KT140
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cơ khí sửa chữa ctrình cầu đường bộ 2
476 KB
KT141
Kế toán NVL, CCDC tại Công ty XD 34
814 KB
KT142
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty XD 492
560 KB
KT143
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP XD ctrình 1
442 KB
KT144
Công ty TNHH Tấn Khoa
237 KB
KT145
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CP ximăng Tiên Sơn - T. Hà Tây
633 KB
KT146
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty xây lắp VT XD 8
720 KB
KT147
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Kế toánrúc Tây Hồ
453 KB
KT148
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TM SX Thiên Long
537 KB
KT149
Công ty TNHH TM Hùng Tưởng
606 KB
KT150
Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại Công ty TNHH XD và TM Hoàng An
340 KB
KT151
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty CT cầu đường bộ 2
496 KB
KT152
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty XD Hà Nam
415 KB
KT153
Tiêu thụ TP và xác định kq bán hàng tại Công ty CP TECHCOM
494 KB
KT154
Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TM và SX Đại Phú
193 KB
KT155
Tiêu thụ TP và xác định kq bán hàng tại Công ty TNHH Trung Tuấn
588 KB
KT156
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TNHH Bình Minh
582 KB
KT157
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty XNK Thuỷ sản nam hà Tĩnh
564 KB
KT158
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN xây lắp hoá chất
495 KB
KT159
Kế toán bán hàng và xác định kq bán hàng tại Công ty VL điện và DC cơ khí
502 KB
KT160
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty 189 BQP
725 KB
KT161
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty VINACONEX 7
626 KB
KT162
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty chế biến và KD Than HN
522 KB
KT163
Nghiệp vụ Kế toán cho vay tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa - HN
220 KB
KT164
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Sông Đà 8
712 KB
KT165
Tiêu thụ TP và xác định kq KD tại Công ty ĐT CN và TM VN
530 KB
KT166
Công tác Kế toán tại Công ty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất
558 KB
KT167
Kế toán NVL, CCDC tại Công ty XD 1 Thanh Hoá
562 KB
KT168
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty XD 2 Thăng Long
262 KB
KT169
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty ĐT và thiết kế XD
176 KB
KT170
Kế toán NVL, CCDC tại Công ty Granite Tiến Sơn - Viglavera
318 KB
KT171
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty ĐT và XD 2 HN
343 KB
KT172
Tiêu thụ TP và xác định kq bán hàng tại Công ty Cơ khí HN
1,09 MB
KT173
Hạch toán tiền lương và BH XH tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn - HN
455 KB
KT174
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty phát triển đô thị Sơn La
583 KB
KT175
Kế toán NVL, CCDC tại Công ty TALIMEX
323 KB
KT176
Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP Dược phẩm HN
628 KB
KT177
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty may Chiến Thắng
680 KB
KT178
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN May XK Thanh Trì
714 KB
KT179
Công ty Gang thép Thái Nguyên
312 KB
KT180
Kế toán NVL, CCDC tại XN 22 - Công ty 22 BQP
365 KB
KT181
Kế toán NVL, CCDC tại Điện lực Ba Đình HN
655 KB
KT182
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN XD 244
372 KB
KT183
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Vật liệu nổ CN
473 KB
KT184
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TM và Dịch vụ kỹ thuật ĐNA
316 KB
KT185
Kế toán NVL, CCDC tại Công ty CP VT Thuỷ bộ Bắc Giang
317 KB
KT186
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại Công ty SX TM Viglacera
443 KB
KT187
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Quy chế Từ Sơn
691 KB
KT188
Kế toán NVL tại Công ty Thép An Thịnh
191 KB
KT189
TT Chuyển giao CN và PTTH và Viễn Thông VTC
977 KB
KT190
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh - Hà Tây
801 KB
KT191
Nâng cao hiệu quả sử dụng TS lưu động tại Công ty CP XD 12 VINACONEX
694 KB
KT192
Kế toán NVL tại Công ty 20
392 KB
KT193
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Dược phẩm Hoàng Hà
534 KB
KT194
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN in Việt Lập - Cao Bằng
675 KB
KT195
Hạch toán chi phí và xác định kq KD tại Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang
731 KB
KT196
Kế toán bán hàng và xác định kq KD tại Công ty TM ĐT và phát triển CN
467 KB
KT197
Kế toán NVL tại Công ty TNHH SX bao bì và Dịch vụ TM HN
447 KB
KT198
Hạch toán chi phí và xác định kq KD tại Công ty CP điện tử NEW
504 KB
KT199
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty XD 4
124 KB
KT200
Tổ hợp SX đá Thi Sơn
331 KB
KT201
Hạch toán tiền lương và BH tại XN XD Sông Đà 903
546 KB
KT202
Nâng cao hiệu quả đấu thầu tại Công ty XD Sông Đà 2
592 KB
KT203
Kế toán NVL tại Công ty XD và phát triển Nông thôn
131 KB
KT204
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy ximăng Sông Đà thuộc Công ty VT xây lắp và vận tải Sông Đà 12
316 KB
KT205
Kế toán NVL CCDC tại Công ty may XK Phương Mai
634 KB
KT206
Nghiệp vụ bán hàng nội địa tại Công ty XNK nông sản thực phẩm HN
306 KB
KT207
Quản lý và sử dụng TNCĐ tại Công ty CP may Nam Hà
360 KB
KT208
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Cảng HN
579 KB
KT209
Kế toán bán hàng và xác định kq KD tại DN tư nhân Hoàng Xuân Hùng
81 KB
KT210
Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Cơ khí Quang Trung
377 KB
KT211
Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành SP tại XN khai thác ctrình thuỷ lợi H. Gia Lộc - Hải Dương
118 KB
KT212
Cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty Cao su Sao Vàng
519 KB
KT213
Kế toán NVL CCDC tại Công ty CP XD Phương Nam
830 KB
KT214
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật
545 KB
KT215
Kế toán NVL CCDC tại XN may Minh Hà
842 KB
KT216
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty in NN và CN thực phẩm
723 KB
KT217
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Gạch ốp lát HN
639 KB
KT218
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP
176 KB
KT219
Kế toán NVL CCDC tại Công ty CP Ba Lan
307 KB
KT220
Công ty May Thăng Long
396 KB
KT221
Kế toán NVL CCDC tại Công ty dệt 8/3
456 KB
KT222
Kế toán NVL CCDC tại Công ty Cơ khí điện thuỷ lợi
619 KB
KT223
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức
104 KB
KT224
Báo cáo TH tại Công ty Gang thép Thái Nguyên
207 KB
KT225
Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP TM XD Sóc Sơn
345 KB
KT226
Quản lý tiêu thụ HH tại Công ty TM XNK HN
245 KB
KT227
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty Ximăng Hải Phòng
665 KB
KT228
Hạch toán TSCĐ hữu hình tại Công ty May Đáp Cầu
819 KB
KT229
Hạch toán TSCĐ hữu hình tại Công ty hoá chất mỏ MICCO
898 KB
KT230
Kế toán NVL CCDC tại XN gạch ngói Hồng Thái
942 KB
KT231
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty DC cắt và đo lường cơ khí
418 KB
KT232
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp
564 KB
KT233
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TM và SX TBVT GTVT
645 KB
KT234
Một số điều cần biết về HT Kế toán Pháp
434 KB
KT235
Kế toán thành phẩm và xác định kq tiêu thụ TP tại Công ty TM và SX VTTB GTVT
884 KB
KT236
Công ty bánh kẹo Hải Châu
1,01 MB
KT237
Kế toán thành phẩm và xác định kq tiêu thụ TP tại Công ty TNHH TM và XNK Dịch vụD
887 KB
KT238
Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất
690 KB
KT239
Kế toán TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng
197 KB
KT240
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN XD binh đoàn 11
451 KB
KT241
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hồng Hưng Hà
242 KB
KT242
Công ty TNHH Minh Trí
716 KB
KT243
Quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty CP chè Long Phú
170 KB
KT244
Kế toán TH tại Công ty may XK Thanh Trì
873 KB
KT245
Kế toán bán hàng tại Công ty May 10
723 KB
KT246
Kế toán NVL tại Công ty HUDS
625 KB
KT247
Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty ôtô 3/2
528 KB
KT248
Kế toán NVL tại Công ty Đồng Tháp
400 KB
KT249
Kế toán bán hàng tại Công ty Điện Quang
376 KB
KT250
Quản lý tài chính tại Công ty phát triển CN Đông Á
840 KB
KT251
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 11/3
924 KB
KT252
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt
441 KB
KT253
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TM XD Bắc Nam
553 KB
KT254
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty thiết bị và QC truyền hình
392 KB
KT255
Quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Mây tre XK HN
227 KB
KT256
Kế toán bán hàng và xác định kq bán hàng tại Công ty TM ĐT Long Biên
651 KB
KT257
Kế toán bán hàng và xác định kq bán hàng tại Công ty mậu dịch BH HN
214 KB
KT258
Kế toán bán hàng tại Công ty CP Hà Bắc
202 KB
KT259
Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty TNHH Thông Hiệp
584 KB
KT260
Kế toán TH tại Công ty Dệt len Mùa Đông
2,46 MB

Tất cả các file luận văn được ubanks sưu tầm,chia sẻ lại tại http://ubanks.blogspot.com. Vui lòng để lại nguồn khi chia sẻ lại tại các website khác.
  
Edit

1 comment

có gì đâu Đức, làm sao bằng trang của bác được :)) Delete Reply

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus