Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home NV Kế Toán

[Trắc nghiệm] Kế toán NV Huy động vốn
  1. Đối với tiền gửi có kỳ hạn, tiền lãi chắc chắn sẽ được NH nhập vốn khi đáo hạn khách hàng chưa đến lĩnh vốn và lãi
  2. Lãi tiền gửi không kỳ hạn được NH tính theo phương pháp tích số
  3. Trong mọi trường hợp NH không được trích tiền từ tài khoản của khách hàng khi chưa có lệnh của chủ tài khoản hay người được ủy quyền hợp pháp
  4. Các tổ chức kinh tế có thể mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng
  5. Chỉ có các cá nhân mới được mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
  6. NH hạch toán chi trả lãi huy động vốn phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng
  7. Phương pháp phân bổ áp dụng cho hạch toán chi trả lãi khi ngân hàng trả lãi tiền gửi có kỳ hạn vào ngày đáo hạn
  8. Phương pháp dự chi trả lãi áp dụng cho tất cả các loại tiền gửi
  9. Phát hành giấy tờ có giá có phụ trội là khi số tiền NH thu được khi phát hành cao hơn mệnh giá
  10. Trên bảng cân đối kế toán NH luôn phản ánh giá trị phát hành giấy tờ có giá theo mệnh giá
Nguồn: NHCK11
Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus