Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home Thi IQ

Luyện giải IQ bằng Tiếng Anh- Test 1Ubanks.blogspot.com
 TEST 1
Time: 8 minutes

  Câu 1
0, 4, 2, 6, 3, 7, 3.5, ? what number should replace the question mark?
a.       4,5
b.      5,5
c.       6,5
d.      7,5

  Câu 2
Which is the odd one out?
 1. Femur
 2. Mandible
 3. Fibula
 4. Tibia
 5. Patella

  Câu 3
How many two-dight numbers are divisible by both 5 and 6?
 1. None
 2. One
 3. Two
 4. Three
 5. More than three


 Câu 4a.       5
b.      7
c.       8
d.      9


 Câu 5
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F


Câu 6:
A parking lot charges a flat rate of X dollars for any amount of time up to two hours, and 1/6  X for each hour or fraction of an hour after the first two hours. How much does it cost to park for 5 hours and 15 mimutes
  1. 3X
  2. 2X
  3. 5/3X
  4. 3/2 X
  5. 7/6X
Câu 7
Succeed is to prevail as fail is to
 1. Contrive
 2. Agonize
 3. Destroy
 4. Founder
 5. Grovel
 Câu 8 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E

Câu 9
It takes 30 days to fill a laboratory dish with bacteria. If the size of the bacteria colony doubles each day. How long did it take for the bacteria to fill one half of the dish?
  1. 10 days
  2. 15 days
  3. 24 days
  4. 29 days
  5. 29.5 days

        Câu 10a.       8
b.      12
c.       14
d.      15

Đáp án:
Câu 1: 
a. 4,5
b. 5,5
c. 6,5
d. 7,5
0 + 4 = 4
2 + 4 = 6
3 + 4 = 7
3.5 + 4 = 7.5
Cách giải khác phức tạp hơn:
Gọi các số lần lượt là A, B, C, D, E, F, G, [X],[Y]
[X] là số phải tìm.
Nhận xét:
A+2=C, C+1=E, E+0.5=G ==> G+0.25 = [Y] ==> [Y]=3.75
B=2C, D=2D, F=2G ==> [X]=2[Y]==> [X] = 7.5
Câu 2:
Which is the odd one out?
a. Femur: xương đùi
b. Mandible: hàm dưới
c. Fibula: xương mác
d. Tibia: xương chày, xương ống chân
e. Patella: xương bánh chè
Giải thích thêm
Xương mác: là một trong 2 xương dài của cẳng chân sau ở động vật bốn chi. Ở người, xương mác mảnh và nhẹ. Đầu trên xương mác khớp với xương chày ngay phía sau và dưới của mặt ngoài đầu gối, đầu dưới gồ lên ở phía dưới bên cạnh xương chày.
Xương bánh chè: nằm trong hệ thống duỗi gối,che chở mặt trước khớp gối.Mặt sau xương bánh chè liên quan trực tiếp với khớp gối, vì vậy gảy xương bánh chè sẽ ảnh hưởng đến chức năng gấp duỗi khớp.
Câu 3
How many two-dight numbers are divisible by both 5 and 6?
b. None
c. One
d. Two
e. Three
f. More than three
Có bao nhiêu số có 2 chữ số cùng chia hết cho 5 và 6? =>30,60,90
Từ vựng bổ sung
Digit: chữ số
Eg: 645 is called a “three – digit number”
5 is called the units (ones) digit
4 is called the tens digit
6 is called the hundreds digit
Câu 4
a. 5
b. 7
c. 8
d. 9
85/17=5
76/19=4
91/13=7
Câu 5
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
f. F
2 hình trước khớp vào, các điểm giống nhau thì giữ lại, các điểm khác nhau thì mất đi.
Câu 6
Phí đỗ xe là $X/giờ cho 2 giờ đầu tiên và 1/6 X/giờ cho các giờ tiếp theo (kể cả thời gian đỗ nhỏ 1 giờ vần tính tiền cả giờ). Nếu đỗ 5giờ 15phút thì mất bao nhiêu tiền?
X + 3*1/6 X + 1/6 X = 1 2/3 X
Từ vựng bổ sung:
Practions: phân số (trong bài trên thì dịch là một phần)
Numerator: tử số
Denominator: mẫu số
Mixed number: hỗn số
Câu 7
Succeed is to prevail (thắng thế) as fail is to
a. Contrive: nghĩ ra, sáng chế ra
b. Agonize: hấp hối, cố gắng, tuyệt vọng, chịu khổ sở
c. Destroy: huỷ diệt
d. Founder: bị quỵ, bị chìm, bị đắm, sa lầy
e. Grovel: khom lứng uốn gối trước mặt ai
Câu 8
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Chấm đen và trắng không cùng phía
Câu 9
It takes 30 days to fill a laboratory dish with bacteria. If the size of the bacteria colony doubles each day. How long did it take for the bacteria to fill one half of the dish?
a. 10 days
b. 15 days
c. 24 days
d. 29 days
e. 29.5 days
Câu 10
a. 8
b. 12
c. 14
d. 15
2+6+8=16
3+5+9=17
2+6+3=11
5+1+6=12Edit

1 comment

Bạn sửa lại hình ảnh cho vừa với bố cục blog cho đẹp. Delete Reply

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus