Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home Thi IQ

30 Câu Trắc Nghiệm IQ-Có đáp án


IQ Test from Ubanks.blogspot.comĐề thi tuyển dụng iq1 27 Đề  IQ   YEC
Ghi chú:

  • Với câu 29, chỉ cần viết ra 3 số như đáp án là được Ví dụ: chỉ cần viết là 18; 24; 32 …. Không quan trọng thứ tự

  • Câu 10 đề thi sai nên cho điểm luôn.

  • Điểm tính theo phần trăm và quy điểm : Ví dụ 15/30 = 50% = 5 điểm

Câu

Đáp án

1

20

2

b

3

3527

4

4

5

b

6

11

7

d

8

6-2-3-4

9

0

10

888-890

11

a

12

5

13

e

14

c

15

c

16

18-15-36(theo chiều kim đ.hồ)

17

d

18

e

19

157

20

5/8=62,5%

21

52

22

8

23

e

24

b

25

11615

26

c

27

b

28

2kg

29

H32, L24, C18

30

4


Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus