Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home Nghiệp vụ thẻ

Đề cương ôn thi nghiệp vụ marketing thẻ Vietin Bank


 1. 1. Kiến thức chung: Kiến thức chung về hoạt động thẻ của NHCT và VN
 2. 2. Đề cương ôn tập
2.1 Kiến thức chung và chuyên sâu
 • Kiến thức cơ bản về Marketing, Marketing ngân hàng (đoạn thị trường mục tiêu, phân loại khách hàng mục tiêu, các quan điểm Marketing, đặc thù của Marketing ngân hàng, chính sách Marketing (4P và mở rộng hơn), phân tích SWOT…..) – Tham khảo các giáo trình Marketing và Marketing ngân hàng tại các trường Đại học.
 • Kiến thức chung về các sản phẩm và dịch vụ thẻ của một ngân hàng. Mối quan hệ của các sản phẩm, dịch vụ thẻ với các dịch vụ, sản phẩm ngân hàng khác (VD: tín dụng, thanh toán…);Lợi ích và vai trò của các Dịch vụ thẻ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
 • Tổng quan về thị trường thẻ Vietnam (các Ngân hàng đã phát hành và thanh toán thẻ, các sản phẩm, dịch vụ thẻ trên thị trường, các liên minh thẻ…)
 • Hệ thống các sản phẩm và dịch vụ thẻ của Vietinbank (đặc điểm, tính năng và tiện ích….); Đặc điểm và lợi  thế cạnh tranh của SP&DV thẻ Vietinbank so với một số Ngân hàng cạnh tranh (Vietcombank, Đông Á, Techcombank, BIDV, Agribank…); Thương hiệu và hình ảnh của các sản phẩm thẻ của Vietinbank, của hệ thống ATM.
 • Khả năng chấp nhận thẻ của các Ngân hàng khác tại ATM, POS của Vietinbank (Danh sách các Ngân hàng) và ngược lại, khả năng chấp nhận thẻ của Vietinbank tại ATM, POS của các Ngân hàng khác (Danh sách các Ngân hàng)
 • Hệ thống chỉ tiêu kinh doanh thẻ của Vietinbank giao về chi nhánh? Hệ thống kênh phân phối phát hành thẻ của Vietinbank?
 • Chính sách phí áp dụng cho hoạt động phát hành và thanh toán thẻ của Vietinbank (cập nhật mới nhất)
 • Các Chương trình Marketing hỗ trợ hoạt động phát hành và thanh toán thẻ mà Vietinbank đã triển khai? Những lợi ích và hạn chế (nếu có)?Vai trò của PR?
 • Hệ thống các Quy trình phát hành và thanh toán thẻ hiện đang áp dụng tại Vietinbank? Các quy trình, hướng dẫn liên quan khác như Hướng dẫn phát hành thẻ liên kết, QT về DV SMSbanking, VNTOPUP…..
 • Chủ thẻ tiềm năng và phương pháp khai thác chủ thẻ tiềm năng?
 • Công tác hỗ trợ dịch vụ khách hàng trước, trong và sau bán?
 • Quy trình nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới (QT.29.01); Quy định về quản lý mua sắm tài sản cố định (ban hành kèm QĐ số 496/QĐ-HĐQT- NHCT16 ngày 15/12/2007); các Quy định, quy trình liên quan đến việc lựa chọn nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ?
 • Hệ thống Switch chuyển mạch, phát hành và thanh toán thẻ tập trung
 • Kế hoạch phát triển Sản phẩm – Dịch vụ thẻ trong năm 2009
 • Các nội dung tuân thủ ISO của các nghiệp vụ liên quan đến 3 Phòng.
 • Phân tích điểm mạnh điểm yếu của sản phẩm thẻ, dịch vụ thẻ của Vietinbank;
 • Phân tích xu hướng của thị trường thẻ hiện nay và đưa ra phương hướng phát triển cho sản phẩm dịch vụ thẻ của Vietinbank
 • Đánh giá vai trò của dịch vụ ngân hàng hiện đại, mối quan hệ giữa dịch vụ thẻ và dịch vụ ngân hàng khác. Đề xuất hình thức bán chéo giữa sản phẩm thẻ và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng khác.
 • Các giải pháp đẩy mạnh tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh thẻ tại các chi nhánh.
 • Xử lý các tình huống liên quan đến quá trình khai thác, phát hành và sử dụng các SP&DV thẻ?
 • Ứng dụng văn hoá doanh nghiệp của Vietinbank vào hoạt động kinh doanh thẻ?
 • Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh nghiệp vụ liên quan trên Hệ thống Switch chuyển mạch tài chính, phát hành và thanh toán thẻ tập trung (VD: phát triển SP&DV, triển khai chương trình Loyalty, công tác hỗ trợ, chăm sóc khách hàng…..)
 • Ứng dụng QT. 29.01  trong việc đề xuất việc phát triển một SP&DV mới
 • Ứng dụng các QT liên quan trong việc mua sắm các chương trình tin học, hệ thống, thiết bị phục vụ cho các công tác phát triển nghiệp vụ?
 • Ứng dụng các QT liên quan trong việc  lựa chọn các nhà cung cấp Dịch vụ cho một hàng hoá, dịch vụ cụ thể?
Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus