Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home NV Kỹ Thuât

Đề cương ôn tập nghiệp vụ kỹ thuật tại VietinbankI. Tin học cơ bản:
- Kiến thức cơ bản về mạng máy tính (Mô hình OSI, địa chỉ IP, các giao  thức cơ bản FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3, . . .), MAC address
- Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows.
- Chương trình, thuật toán
II. Nghiệp vụ:
1.1 Thiết bị thẻ
-         Máy ATM:
 1. i.      Các dịch vụ trên ATM
 2. ii.      Cài đặt và vận hành
 3. iii.      Các sự cố hay gặp
-         Thiết bị EDC
 1. i.      Các dịch vụ
 2. ii.      Cài đặt và vận hành
 3. iii.      Các sự cố hay gặp
-         Máy in
 1. i.      Các loại máy in hiện đang sử dụng tại TTT
 2. ii.      Cài đặt và vận hành
 3. iii.      Các loại thẻ hiện có thể in được
 4. iv.      Các sự cố thường gặp
-         Các thiết bị khác
 1. i.      HSM
Tính năng, các kiến thức chung
 1. ii.      NCC
Tính năng, các kiến thức chung
1.2 Phần mềm ứng dụng thẻ
-         Máy trạm Mosaic
 1. i.      Các chức năng chính
 2. ii.      Cài đặt và vận hành
 3. iii.      Các sự cố hay gặp phải
-         CCMS
 1. i.         Các chức năng chính
 2. ii.      Cài đặt và vận hành
 3. iii.      Các sự cố hay gặp phải
-         TMS
 1. i.      Các chức năng chính
 2. ii.      Cài đặt và vận hành
 3. iii.      Các sự cố hay gặp phải
-         Hệ thống SW
 1. i.      Các modul cơ bản của hệ thống SW chuyển mạch và thanh toán thẻ tập trung?
 2. ii.      Chức năng, nhiệm vụ của từng modul
 3. iii.      Sơ đồ kết nối hoạt động các modul
 4. iv.       Luồng xử lý giao dich trên hệ thống SW
 5. v.       Sơ đồ phát hành thẻ
-         Phần mềm Symphony,
Chức năng cơ bản?
1.3 Các vấn đề khác
Quy trình xử lý cuối ngày trên hệ thống Carpro (Attachment),
Các bước tiếp nhận và xử lý sự cố ATM, EDC?
Quy trình cập nhật ứng dụng mới hệ thống thẻ?
Một vài thuật ngữ của Visa/Master: VAP, EMV, V.I.P, . . .
Các Key nhập vào ATM/ EDC
Mô hình kết nối hệ thống ATM, EDC của Ngân hàng Công thương hiện nay
Các bước triển khai một dự án thẻ
Các bước xây dựng một phần mềm
Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus