Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home TT Quốc Tế

Bộ chứng từ trong Thanh Toán Quốc Tế1. Hóa đơn thương mại: (Commercial Invoice)
    Hóa đơn thương mại là chứng từ hàng hóa do Người bán, Nhà xuất khẩu lập ra trao cho người mua để chứng minh thật sự việc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và để đòi tiền Người mua, Nhà nhập khẩu chuyển trả tiền.         Hóa đơn thương mại thường bao gồm những nôi dung sau:
 • Ngày, tháng lập hóa đơn
 • Tên, địa chỉ người mua, người bán
 • Mô tả hàng hóa:  Tên, số lượng, đơn giá, tổng giá trị hợp đồng, quy cách, ký mã hiệu, trọng lượng tịnh, bao bì..v.v...
 • Ngày gửi hàng
 • Tên tàu
 • Ngày rời cảng
 • Ngày dự kiến đến
 • Cảng đi, Cảng đến
 • Điều kiện giao hàng
 • Điều kiện thanh toán
Các loại hóa đơn:
 • Hóa đơn chiếu lệ (Proforma Invoice):  Là loại chứng từ có hình thức như hóa đơn, nhưng không dùng để thanh toán như hóa đơn thương mại.  Hóa đơn chiếu lệ thường dùng làm chứng từ để khai hải quan, xin giấy phép xuất khẩu, làm cơ sở cho việc khai giá trị hàng hóa đem đi triển lãm, hoặc để gửi bán,...
 • Hóa đơn tạm tính (Provisional Invoice):  Là hóa đơn dùng trong việc thanh toán sơ bộ tiền hàng trong các trường hợp như:  Giá hàng chỉ mới là giá tạm tính, tạm thu tiền hàng vì việc thanh toán cuối cùng sẽ căn cứ vào trọng lượng xác định ở khâu dỡ hàng, hàng hóa được giao nhiều lần mà mỗi lần chỉ thanh toán một phần cho đến khi bên bán giao xong hàng mới thanh lý.
 • Hóa đơn chính thức (Final Invoice):  Trong những trường hợp sử dụng đến hóa đơn tạm thời thì khi thanh toán cuối cùng, người bán phải lập hóa đơn chính thức.
 • Hóa đơn chi tiết (Detail invoice):  Là hóa đơn dùng để mô tả chi tiết hàng hóa trong trường hợp mặt hàng đa dạng, nhiều chủng loại,...Trong hóa đơn chi tiết, giá cả được phân chia ra thành những mục rất chi tiết.
2. Vận đơn đường biển: (Marine/Bill of lading)
         Vận đơn đường biển là chứng từ xác nhận việc chuyên chở hàng hóa bằng đường biển do người vận chuyển cấp cho Người gửi hàng.

      Tác dụng của vận đơn:
 • B/L là biên lai của người vận tải xác nhận đã nhận hàng để chuyên chở, thực hiện hợp đồng vận chuyển.
 • B/L là chứng từ xác nhận quyền sở hữu đối với những hàng hóa đã ghi trong vận đơn, cho phép người nắm bản gốc của vận đơn nhận hàng hóa khi tàu cập bến.
 • Làm căn cứ để khai hải quan, làm thủ tục xuất, hoặc nhập khẩu.
 • Là một chứng từ trong Bộ chứng từ mà người bán gửi cho Người mua hoặc Ngân hàng thanh toán để thanh toán tiền hàng.
 • Là chứng từ có thể cầm cố, mua bán (tính lưu thông của vận đơn).
      Nội dung của vận đơn:

           Vận đơn được in sẳn theo mẫu.  Có 02 mặt, với những nội dung cơ bản sau:

           Ở mặt trước:       
 • Tên và địa chỉ của hãng tàu hoặc đại lý tàu biển.(Agent)
 • Tên và địa chỉ của người gửi hàng (Shipper, Consigner)
 • Tên và địa chỉ của người nhận hàng (Consignee):
  Nếu là vận đơn đích danh:  Ghi rõ tên người nhận hàng
  Nếu là vận đơn theo lệnh:  Ghi "to order of consignee", hoặc "to order of consigner", hoặc "to order of name's bank".
 • Tên và địa chỉ của người được thông báo khi hàng về (Notify Address)
 • Tên tàu chở hàng (Vessel)
 • Cảng xếp hàng (Port of Loading)
 • Cảng bốc dỡ hàng (Port of Discharge)
 • Tên cảng cuối cùng (Port of Destination)
 • Khối lượng (Measurement)
 • Ký mã hiệu của bao bì đóng gói (Bag mark and number)
 • Mô tả hàng hóa và cách đóng gói hàng hóa (Description of goods of kind package)
 • Trọng lượng gộp (Gross weight)
 • Trọng lượng tịnh (Net weight)
 • Số bao (Number of bags)
 • Nơi phát hành vận đơn (Place and date of issue)
 • Số lượng bản gốc (Number of original)
 • Người lập vận đơn ký tên (Signature)
Và một số ghi chú khác.

Ở mặt sau:  Là những ghi chú về các điều khoản chuyên chở.
      Các loại vận đơn:
- B/L đích danh (Straight Bill of Lading):  Ghi rõ tên người nhận hàng
- B/L theo lệnh (To order Bill of Lading): Giao theo lệnh người gửi hàng, hoặc nhận hàng, hoặc Ngân hàng.
- B/L xuất trình (To Bearer Bill of Lading):  Không ghi tên người nhận hàng hoặc theo lệnh, vì thế, hàng chỉ được giao cho người nào xuất trình vận đơn.
- B/L hoàn hảo (Clean Bill of Lading):  Không có ghi chú tình trạng khiếm khuyết của bao bì và hàng hóa.
- B/L không hoàn hảo (Unclean Bill of Lading):  Có những ghi chú bất thường về tình trạng bao bì,hàng hóa.
- B/L chở suốt (Through Bill of Lading):  Sử dụng cho tàu chở hàng hóa trước khi đến cảng đích phải chuyển tải qua nhiều tàu khác nhau.  Người vận tải đầu tiên phải ký phát vận đơn đại diện cho tất cả các chuyến đi đó và chịu trách nhiệm về hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển còn lại đến cảng đích.
- B/L đi thẳng (Direct Bill of Lading):  Dùng một tàu để chở trong toàn hành trình.
3. Phiếu đóng gói: (Packing List)
        Là một chứng từ hàng hóa liệt kê những mặt hàng, loại hàng được đóng gói trong một kiện hàng nhất định.

        Nội dung của phiếu đóng gói gồm:  Tên người bán, tên hàng, tên người mua, số hiệu hóa đơn, số thứ tự của kiện hàng, cách đóng gói, số lượng hàng đựng trong kiện, trọng lượng, thể tích của kiện hàng.  Ngoài ra, đôi khi hối phiếu đóng gói còn ghi rõ tên xí nghiệp sản xuất, người đóng gói và người kiểm tra kỷ thuật.  Tùy theo loại hàng hóa mà thiết kế một Packing List với các nội dung thích hợp.

        Phiếu đóng gói được lập thành 03 bản.  Một bản gửi trong kiện hàng sao cho người nhận hàng khi cần kiểm tra hàng hóa trong kiện có thể thấy được ngay chứng từ để đối chiếu giữa hàng hóa thực tế và hàng hóa do người bán đã gửi.  Bản thứ hai, dùng để tập hợp cùng với các bản của kiện hàng khác, làm thành một bộ đầy đủ toàn bộ các kiện hàng trong lô hàng người bán đã gửi.  Bộ này được xếp trong kiện hàng thứ nhất của lô hàng nhằm tạo điều kiện cho người nhận hàng dễ dàng kiểm tra các kiện hàng hoặc dễ dàng rút tỉa một số kiện hàng nào đó ra khỏi lô hàng.  Bản thứ ba cũng lập thành 01 bộ để kèm chung với Hóa đơn thương mại trong Bộ chứng từ hàng hóa thanh toán, để xuất trình với Ngân hàng.

4. Giấy chứng thư xuất xứ: (Certificate of Origin)
        Là chứng từ xác nhận xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa do Nhà xuất khẩu, hoặc do Phòng Thương mại của nước xuất khẩu cấp, nếu như trong L/C có quy định.  Tại Việt Nam, loại chứng từ này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát hành.

        Nội dung của Chứng thư xuất xứ gồm các các mục cơ bản gồm:  Tên địa chỉ Nhà xuất khẩu, Nhà nhập khẩu, Tên hàng, Số lượng, Trọng lượng, Ký mã hiệu, lời khai của chủ hàng và xác nhận của Phòng thương mại về nơi sản xuất, xuất xứ của hàng hóa.

5. Giấy chứng nhận Phẩm chất/Số lượng/Trọng lượng/Bao bì/Mùa vụ:
   (Certificate of Quanlity/Quantity (or Weight)/Bags/Crop)
        Do một cơ quan giám định độc lập kiểm nghiệm.  Tại Việt nam có nhiều cơ quan như: Vinacontrol, SGS, FCC, ICT, DAVI,...

6. Bảo hiểm đơn:  Là chứng từ do công ty bảo hiểm cấp cho người mua bảo hiểm trong quá trình chuyên chở hàng hóa.

7. Giấy chứng nhận vệ sinh: (Sanitary Certificate)  Là chứng từ xác nhận tình trạng không độc hại của hàng hóa đối với người tiêu thụ do cơ quan y tế cấp hoặc do cơ quan kiểm nghiệm và giám định hàng hóa cấp.

8. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật: (Phytosanitary Certificate)  Là chứng từ do Cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp cho chủ hàng để xác nhận hàng hóa có nguồn gốc từ thực vật là không có bệnh dịch, nấm độc,...có thể gây ra dịch bệnh cho cây cối ở nơi đường đi của hàng hóa hoặc ở nơi hàng đến.

9. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật: (Veterinary Certificate)  Là chứng từ do Cơ quan thú y cấp cho chủ hàng để chứng nhận hàng hóa không có vi trùng gây dịch bệnh hoặc đã tiêm chủng phòng bệnh.

10. Tờ khai hải quan:  Chủ hàng phải khai các chi tiết về hàng hóa trên tờ khai để cơ quan hải quan kiểm tra các thủ tục về giấy tờ hay về hàng hóa trong việc Nhập khẩu hay Xuất khẩu.

Hoá đơn thương mại (comercial invoice)
Hóa đơn lãnh sự (Consular invoice)
Hóa đơn hải quan (Customs invoice)
Bảng kê bao bì hàng hóa (Packing List)
Bảng kê chi tiết (Specification)
Vận đơn (Bill of lading)
vận đơn đường bộ (Way bill)
Vận đơn đường sắt (Railway bill)
Vận đơn đường biển (Marine Bill)
Vận đơn đường hàng không (Airway Bill)
Hợp đồng bảo hiệm (Insurance policy)
Các loại giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận trọng lượng hàng hóa (Certificate of weight)
Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (Certificate of quality)
Giấy chứng nhận số lượng hàng hóa (Certificate of quantity)
Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin)
Giấy chứng nhận vệ sinh phòng dịch (Certificate of sanitary health)
Giấy chứng nhận hạn ngạch xuất khẩu (Export quota Certificate)
Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate)
Giấy chứng nhận hun trùng ( Fumigation Certificate )
Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (Veterinary Certificate)
Edit

4 comments

This comment has been removed by a blog administrator. Delete Reply

Hi Đức, dạo này có chút vấn đề nên ít onl lắm :)) Delete Reply

blog của a thực sự rất hữu ích! Cảm ơn anh rất nhiều! Delete Reply

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus