Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home SHB

Đề thi Quản trị khách hàng doanh nghiệp vào SHB 13/03/2011
Đề thi có 30 câu IQ, không có tiếng anh và nghiệp vụ

Câu 1: Chức năng nào không phải là chức năng chính của Trung gian tài chính?
a. Cung cấp phương tiện thanh toán
b. Huy động từ các nhà đầu tư nhỏ
c. Đầu tư vào TÀI SẢN thực.
d. Phân tán rủi ro giữa các nhà đầu tư cá nhân.

2. Công cụ tài chính nào không phải là chứng khoán
c. Thương phiếu

3. Công ty X và công ty cổ phần Y liên kết để thành công ty hợp danh kinh doanh dược phẩm. Giám đốc công ty X có chứng chỉ hành nghế dược phẩm thì giám đôc công ty cổ phần Y có buộc phải có chứng chỉ hành nghề dược phẩm không?
a. Có
b. Không
c. Đáp án khác

4. 1989: anh A lấy chị B; 1991: sinh con là C; 1995: A mua mảnh đất chỉ đứng tên A; 2011: Vay vốn ngân hàng để mở xưởng dệt và thế chấp đất. Khi kí hđ thế chấp cần ai kí
a. A
b. A và B
c. A, B và C
d. Cả 3 đều đúng

5. Tài sản dùng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại nhiều tổ chức tín dụng phải đáp ứng đk nào sau đây:
a. Giá trị lớn hơn tổng giá trị của các nghĩa vụ
b. Giá trị lớn hơn giá trị từng nghĩa vụ
c. Giá trị lớn giá trị nghĩa vụ đảm bảo đầu tiên
d. 1 trong 3

6. Tổng giá trị cho vay và bảo lãnh của 1 tổ chức tín dụng với 1 khách hàng không được vượt quá bao nhiêu % vốn tự có của tổ chức tín dụng:
a. 10%
b. 15%
c. 20%
d. 25%

7. Việc thẩm định kỹ hồ sơ có tránh được nợ quá hạn không? Vì sao?
d. Không, vì khâu thu hồi nợ diễn ra sau thẩm định

8.Cũng về tổng dư nợ tín dụng với một khách hàng bị hạn chế như thế nào?
b. ... 15% ... trừ trường hợp có hỗ trợ Chính phủ blah blah

9. Nguồn vốn quan trọng nhất để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển và hiện đại hỏa của các daonh nghiệp VN là
c. Tín dụng trung và dài hạn từ các NHTM, đặc biệt là các NHTM quốc doanh

10. Nợ quá hạn có nguyên nhân là
a. Các NH luôn chấp nhận rủi ro...

11. Câu nào sau đây là chính xác:
d. Incoterms điều chĩnh những vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ của người mua và bán trong hoạt động ngoại thương liên quan đến việc giao hàng.

12. Phát biểu nào là không chính xác về mục đich của việc tổ chức tín dụng kiểm tra sau khi cho vay.
c. Thể hiện quan tâm chăm sóc khách hàng

13. Sắp xếp theo tính lỏng giảm dần của các tài sản sau: Tiền gửi ngân hàng, tiền tại quỹ, chứng khoán chính phủ, tài sản cố định (mình chọn đáp án theo thứ tự trên)

14. Vì sao L/C ít sử dụng trong thanh toán nội địa (2 câu a b chắc chắn sai nên chỉ viết lại c d)
c. Thủ tục thanh toán quá phức tạp
d. Khách hàng không có nhu cầu sử dụng trong thanh toàn nội địa

15. Thị trưởng ngoại hối hoạt động hiệu quả khi kiểm tra không có sự khác biệt nhiều giữa:
a. Tỷ giá kỳ hạn và tỷ giá giao ngay ở thời điểm hợp đồng kỳ hạn đến hạn
b. Tỷ giá giao ngay hiện tại và tỷ giá giao ngay ở thời điểm hợp đồng kỳ hạn đến hạn
c. Tỷ giá kỳ hạn hiện tại và tỷ giá kỳ hạn ở thời điểm hợp đồng kỳ hạn đến hạn
d. Đều đúng

16. Các loại hợp đồng cầm cố tài sản. hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng bảo lãnh là hđ:
a- hđ Kinh tế
b- hợp đồng dân sự
c- hợp đồng thương mại
d- cả ba

17. Lợi nhuận tích lũy là lợi nhuận công ty giữ lại hàng năm để tái đầu tư có mất chi phí huy động hay không ?

18. Một công ty kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thủy sản, 100% nguyên liệu mua trong nước. Cty đến NH đề nghị vay vốn bằng ngoại tệ. Theo qui định của NHNN có được cho vay hay không ?
a- Có
b- Không
c- Có nhưng công ty phải bán lại số ngoại tệ đã vay cho NH cho vay
d- Không, trừ khi công ty này có nguồn thu bằng chính loại ngoại tệ đề nghị vay

19. Theo luật đầu tư VN năm 2005. Hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan NH có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình, kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định. Hết thời hạn nhà đầu tư chuyển dao không bồi hoàn công trình đó cho NNVN, Hợp đồng này đc gọi là
a- HĐ BTO
b- HĐ BOT
c- HĐ BT
d- không có đáp án đúng

20. Sắp xếp các điều kiện thương mại sau theo thứ tự nghĩa vụ của người bán tăng dần: CIF, CFR, EXW, FOB

21. Theo chiến lược kinh doanh, NHTM chia thành
a. quốc doanh, cổ phẩn, liên doanh, nc ngoài.
b. TƯ, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở.
c. Tự nhân, Nhà nước
d. Bán buôn, bán lẻ, cả bán buôn lẫn bán lẻ

22, Ai phát hành hối phiếu thương mại:
b. Người xuất khẩu

23. Giao dịch nào không phải quan hệ tín dụng
c. Quan hệ giữa người chơi hụi với nhau và quan hệ giữa chủ tiệm cầm đồ và người cầm đồ

24. Câu này hỏi về thanh toán quốc tế, đại loại là một công ty C kí hợp đồng nhập khẩu theo giá CIF Hải Phòng port, sau đó kí hợp đồng vay vốn ngân hàng trong đó có điều khoản thuê kho số 3 ở Gia Lâm, hỏi công ty C có phải mua bảo hiểm không
c. Có, mua từ cảng HP về kho tại GL và trong thời gian lưu kho tại GL

25. NHTM hiện đại được hiểu là :
a. công ty cổ phần thực sự lớn
b. công ty đa quốc gia
c. một tổng công ty đặc biệt được chuyên môn hóa vào hoạt động kinh doanh tín dụng
d. một loại hình trung gian tài chính

26. Vốn đ. tư ban đầu là 120.000
FCF: 50.000 trong 3 năm
i = 10%
Hỏi NPV? NPV = 4.34

27. Một DN chuyên sản xuất bàn ghế. Theo công suất thiết kế thì mỗi năm có thể sx được 25000 bộ với chi phí khả biến cho mỗi bộ là 100.000, giá bán hiện hành là 150.000/bộ. Biết tổng chi phí cố định là 1200.000.000 . Hỏi người quản lý phải huy động tối thiểu bao nhiêu % công suất để ko bị lỗ
a- 94%
b- 95%
c- 96%
d- 97%

28. Một công ty có vốn đầu tư bình quân 10.000$. Trong năm công ty có thu nhập sau thuế là 1600. Nếu chi phí sử dụng vốn chủ đầu tư là 14% thì Lợi nhuận kinh tế là :
a. + 200$
b. +1400$
c. + 1600$
d. là một số âm

29. Công ty X có doanh thu thuần 1500, giá vốn hàng bán 1200, tài sản lưu động 900, hệ số thanh toán hiện hành 1,5 Hệ số thanh toán nhanh 1. Vòng quay hàng tồn kho là
a- 2
b- 2,5
c- 4
d- 5


30. Giá vốn hàng bán 2160
vòng quay htk = 50 ngày
chu kì 1 năm = 360 ngày
Hỏi giá trị htk?
a. 300 triệu
b.400 triệu

nguồn: http://ub.com.vn/threads/2577-De-thi-QHKHDN-SHB-13-8-2011/page2#axzz1V1imMUC5

Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus