Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home SHB

Đề thi chuyên viên tái thẩm SHB 13/08/2011


Một số câu tham khảo:
1/ Dn có lợi nhuận lũy kế 3 năm gần đây âm, nếu chỉ xét trên khía cạnh doanh thu, NH:
+ cho vay nếu ln năm gần nhất dương
+ không cho vay
+ chưa đủ dữ kiện
+ không có đáp án đúng
2/ Dn, hợp tác xã kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định tối thiểu là bn: 
a.3
b.5.
c.10.
15
3/ Dự án đầu tư khu đô thị, nhà ở, quy mô sd đất < 20ha thì phải có tối thiểu bn % vốn chủ sở hữu tham gia
a.10%
b.15%
c.20%
d.Không có đáp án đúng
4/Dự án quan trọng quốc gia, nhóm A, đầu tư xây dựng công trình dân dụng <20 tầng, thẩm quyền tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý thuộc về:
a.Bộ
b. sở
c.thủ tướng CP
5/ Theo quan điểm của chủ đầu tư, dòng tiền vào bao gồm:
A. doanh thu, VAT đc khấu trừ, thanh lý TSCĐ, tiền vay
D. doanh thu, thanh lý TSCĐ
6/ Thế chấp TS là quyền sở hữu, sd bđs thì đăng ký TSĐB đc thực hiện tại cơ quan nào?
7/ Mấy câu tính tiền phải nộp khi ký quỹ LC nữa...
Nhận định của anh srick174-UB: đề thì ngắn, làm khoảng 20-30' là xong, nhưng cũng khá là khó, mình ôn luật trật tủ hết, đoán thì sai hết

Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus