Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home NV Tín Dụng

ĐỀ THI TÍN DỤNG ACB 10/10/09


PHẦN I: IQ 50 câu trong đó 20 câu tính nhẩm ko giấy nháp ko máy tính

VD: tính tổng các số lẻ từ 1 đến 19… đại loại là như thế (30 phút).
PHÂN II: TIẾNG ANH 50 câu (25phút).
PHẦN III: NGHIỆP VỤ 9 CÂU (20 phút)
Câu 1: Nêu sản phẩm huy động vốn từ tiền nhàn rỗi của dân cư
Trả lời:
Các sản phẩm tín dụng huy động vốn tiền gửi nhàn rỗi từ dân cư (hiện nay ở các NH) gồm có:
    Dịch vụ thẻ
    Dịch vụ tiền gửi tiết kiệm
    Dịch vụ tiền gửi thanh toán
    Dịch vụ chuyển tiền, chuyển khoản
    Dịch vụ tư vấn, đầu tư chứng khoán

Câu 2: Khách hàng A bán 5000$ biết giá mua vnd/usd=15910, giá bánvnd/usd=15960, tính số tiền chi trả cho khách hàng.
Trả lời:
Số tiền chi VND cho khách hàng = 5000 x 15910 = 79,550,000 (VNĐ)

Câu 3: Loại hình thanh toán hàng hóa dịch vụ thông qua ngân hàng phổ biến ở các NHTM
    Ủy nhiệm thu
    Ủy nhiệm chi
    Nhờ thu
    Séc thanh toán
    Giấy bảo lãnh tiền mặt
    Thanh toán bù trừ
    Séc bảo chi
Trả lời:
2 - Ủy nhiệm chi

Câu 4: Thanh toán giữa các NHTM
    Ủy nhiệm chi
    Ủy nhiệm thu
    Chi hộ
    Bù trừ giữa các ngân hàng
    Liên ngân hàng
    Thanh toán nội bộ
Trả lời:
4 - Bù trừ giữa các ngân hàng
Câu này hỏi là hình thức thanh toán, nên chú ý:
Liên ngân hàng là thị trường giữa các NHTM trong đó NHNN là cơ quan chủ quản.
Còn hình thức thanh toán hiện nay là "Thanh toán bù trừ" giữa các ngân hàng


Câu 5: Sau khi nhận chứng từ thanh toán của khách hàng trong đó số tiền lớn hơn chữ ghi trong chứng từ
    chấp nhận
    Không chấp nhận
    Yêu cầu sửa lại và chấp nhận
Trả lời:
2 - Không chấp nhận


Câu 6: Nêu các mục chuyển tiền ra nước ngoài của người cư trú là công dân VN theo luật.
Trả lời: (câu này Giang ko chắc đâu. Cũng nghĩ nhiều về cách trả lời, nhưng ngay từ câu hỏi đã đánh đố. Các "Khoản mục chuyển tiền" hay là "Mục đích chuyển tiền" (Căn cứ: NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 63/1998/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1998 VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI)
Điều 5:

A) Thanh toán tiền nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ cho nước ngoài;
B) Thanh toán tiền hàng và chi trả dịch vụ cho tổ chức và cá nhân ở trong nước được phép thu ngoại tệ;
C) Trả nợ tiền vay ở trong nước bằng ngoại tệ và trả nợ vay nước ngoài;
D) Bán cho các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối;
Đ) Đầu tư vào các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư vào chứng khoán và các giấy tờ có giá khác;
E) Chuyển đổi ra các công cụ thanh toán bằng tiền nước ngoài theo quy định của pháp luật;
G) Góp vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc các dự án khác theo quy định của pháp luật;
H) Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật;
I) Chuyển ngoại tệ đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam;
K) Rút ngoại tệ tiền mặt, chuyển khoản để chi cho cá nhân làm việc cho tổ chức khi được cử ra nước ngoài; trả lương, thưởng và phụ cấp cho Người cư trú và Người không cư trú là người nước ngoài làm việc cho tổ chức đó. Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus