Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home Các môn học

Kiểm tra PLTC-Học Viện Ngân Hàng

Bài kiểm tra số 1:
Thầy:Ngọc
Tình huống:
Trong năm ngân sách, do hạn hán mất mùa, số thuế của ngân sách xã X chỉ đạt 70% theo dự toán. Anh chị hãy lựa chọn một trong các phương án sau
  1. ủy ban quyết định ban hành 1 số khoản đóng góp của hộ nông nghiệp để bù đắp số thiếu hụt
  2. ủy ban quyết định vay của hộ gia đình theo nguyên tắc tự nguyện
  3. ủy ban báo cáo hộ đồng nhân dân điều chỉnh giảm một số khoản chi tương ứng

Lớp khác:
Câu 1:Tăng thu theo qđ tại điều 59 -luật ns có phải kết dư NSNN k?
Giải thích? Từ đó hãy gt nhận định sau đúng hay sai :hỏi về cách tăng quỹ dự trữ TC-->k nhớ lắm
Câu 2: Nêu cơ sở pháp lí của việc thưởng do tăng ns, và tại sao lại không được quá 30%...(điều 59) Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus