Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home TT Quốc Tế

Thanh toán quốc tế -Eximbank -25/04/20210

Chi Nhánh Láng Hạ
Môn 1 – Nghiệp vụ: 90 phút
Câu 1:
Trình bày các phương thức thanh toán quốc tế hiện nay đang được sử dụng? Vẽ sơ đồ trình bày quy trình thanh toán theo phương thức L/C trả chậm?

Câu 2: Một hợp đồng thanh toán như sau:
- Công ty xuất khâu X, Công ty nhậo khẩu Y
- L/C không hủy ngang, bên X thuê tàu và mua bảo hiểm.
- Các mặt hàng X xuất khẩu:
+ Áo sơ mi nam Zise 40, 14.000 chiếc, giá 120 JYP/chiếc
+ Áo sơ mi nam Zise 41, 15.000 chiếc, giá 115 JYP/chiếc
+ Áo sơ mi nam Zise 42, 16.000 chiếc, giá 110 JYP/chiếc
- Bên xuất khẩu là công ty Việt Nam, Bên nhập khẩu là công ty JAPAN
Theo INCOTERM 2000, cho biết điều kiện thanh toán trên là loại giá thanh toán nào?

Câu 3:
Các điều khoản của INCOTERM 2000 được thể hiện trong những loại chứng từ nào?
Cho biết sự khác nhau giữa giá CIF và FOB. Ở Việt Nam xuất khẩu theo điều kiện nào thì có lợi hơn?

Môn 2 – Tiếng Anh: 60 phút
Giống phần thi TA bên Tín dụng
Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus