Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home Nghiệp vụ thẻ

Nghiệp vụ thẻ - VTB- (2/2009)


Bộ đề cương ôn thi vào VTB:
1/Dành cho vận hàn viên và Cao đẳng tin học
2/Dành cho kỹ sư CNTT tại chi nhánh
3/Nghiệp vụ huy động vốn, tín dụng, sản phẩm dịch vụ KHDN
4/Nghiệp vụ kế toán ngân hàng
5/Nghiệp vụ kế toán thẻ cho chi chánh
6/Nghiệp vụ Marketing thẻ cho chi nhánh
7/Nghiệp vụ tín dụng, huy động vốn và sản phẩm dịch vụ KHDN

8/Nghiệp vu tín dụng, quản lý nợ có vấn đề và rủi ro tác nghiệp
9/Nghiệp vụ tiền tệ kho quỹ
10/Nghiệp vụ chuyển tiền
11/Nghiệp vụ kế toán 2010 cho cán bộ kế toán SGD
12/Nghiệp vụ ngân hàng điện tử
13/Nghiệp vụ thẻ thanh toán
14/Nghiệp vụ quản lý rủi ro
15/Nghiệp vụ Marketing thẻ
16/NGhiệp vụ ISO
17/Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
18/Ôn tập Kỹ thuật-Tin học, thẻ ATM...
19/Văn bản Ngân hàng điện tử
20/Nghiệp vụ kế toán cho chi nhánh
21/Nghiệp vụ Marketing
22/Tài trợ thương mại


Phần 1:Trả lời đúng sai (10 câu – 3 điểm)
Nội dung Marketing cơ bản, Marketing ngân hàng, …

Phần 2: Lý thuyết (3 điểm)
Trình bày mục tiêu của hoạt động marketing ngân hàng ? Đặc thù của ngành kinh doanh ngân hàng ? Từ đó phân tích những ảnh hưởng của nó tới hoạt động mkt ngân hàng ?

Phần 3: Bài tập (4 điểm)
3.1 (1.5 điểm)
Một khách hàng ngân hàng H có tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn với số dư thường xuyên là 180 tỷ. Khách hàng muốn vay thêm ngân hàng 850 tỷ trong vòng 12 tháng, tính lãi suất cho vay cá biệt cho khách hàng này? Lãi suất tiền gửi thanh toán không kỳ hạn là 2,5%/ năm, tỉ lệ dự trữ thanh toán bắt buộc là 16%. Lãi suất cho vay là 21% đối với các khách hàng thông thường khác. Lãi suất huy động vốn bình quân là 17.5%, lãi suất huy động vốn ngắn hạn là 16.5%.
3.2 (2.5 điểm)
Báo cáo của 1 NH như sau:
Biết:
* Nợ xấu của các khoản cho vay ngắn hạn và dài hạn (không tiếp tục thu lãi) = 5%
* Thuế suất thu nhập = 28%
* Khoản thu khác = sfsff, chi khác (baoo gồm chi trích lập dự phòng) = jgjgj
Tính lãi suất huy động tiền gửi TK bình quân ?
1. Để ngân hàng hòa vốn
2. Để ROE = 28% Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus