Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home MSB

IQ - Hằng hải-09-05-2009


ĐỀ KIỂM TRA IQ
MIRITARY BANK
(30 câu -30 phút)


Đề thi có thể ko hoàn toàn chính xác tuyệt đối so với đề thi thật   
J, đáp án gồm 5 đáp án, do trí nhớ có hạn nên chỉ nhớ có nhiu đây và có câu chỉ có 4 đáp án)

Hà Nội ngày 9 tháng 5 năm 2009
Phòng thi số 406- Học viện Ngân hàng

1. Hai người xuất phát ở cùng 1 điểm đi về 2 hướng ngược nhau, mỗi người đi được 6 km thì rẽ trái và đi tiếp 8km nữa. Hỏi lúc này khoảng cách giữa 2 người là bao nhiêu?
a. 8 km
b. 10 km
c. 20 km
d. 24 km

2. An cao hơn Tuấn, Bình không cao bằng An, Đức thấp hơn Tuấn hỏi phát biểu nào sau đây là đúng nhất?
a. Tuấn cao hơn Bình
b. Bình cao hơn Tuấn
c. Đức cao hơn An
d. Chưa đủ cơ sở để kết luận Tuấn hay Bình cao hơn

3. Hai người đánh 2 trang sách trong vòng 5 phút. Hỏi cần bao nhiêu người để đánh hết 20 trang sách trong vòng 10 phút?
a. 8 người
b. 10 người
c. 14 người
d. 20 người

4. Tìm số khác nhất trong các số?
a. 2754
b. 4655
c. 3173
d. 4623

5. Con nào khác nhất trong các con còn lại?
a. Chó
b. Dê
c. Gấu
d. Lợn
e. Trâu


6. LIVE được viết thành EVIL, theo quy tắc đó số 5324 được viết lại thành
a. 5342
b. 3452
c. 4235
d. 4253

7. Tìm chữ khác loại trong các chữ cái sau:
a. J
b. K
c. A
d. M
e. I

8. Tìm chữ số còn thiếu trong dãy số sau:
1 1 2 6 24 120 ?
a. 200
b. 440
c. 600
d. 720
e. 900

9. Tìm chữ số còn thiếu trong dãy số sau:
1 2 4 7 11 ?
a. 12
b. 16
c. 20
d. 25
e. 40

10. Quan hệ giữa ANH và CHỊ thì giống như quan hệ giữa CHÁU TRAI với ai sau đây?
a. Mẹ
b. Con
c. Cháu gái
d. Bác
e. Cô


11. Nhật thực xảy ra khi nào:
a. Trái đất, Mặt trời , Mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng
b. Mặt trời , Mặt trăng, Trái đất cùng nằm trên một đường thẳng
c. Mặt trăng, Mặt trời, Trái đất cùng nằm trên một đường thẳng
d. Tất cả các câu trên đều sai
Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus