Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home Các môn học

ĐỀ THI LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


 ĐỀ THI  LUẬT NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC
Đề 01  
Câu 1 (6 điểm) Những nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?
1) Chỉ có các đơn vị dự toán NSNN mới tham gia vào quan hệ PL NSNN.

2) UBND các cấp là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế họach thu chi tài chính của ngân sách cấp mình trong quá trình điều hành NSĐP.

3) Chính phủ, Bộ tài chính, HĐND cấp Tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quy định về tất cả các loại phí ở nước ta hiện nay.

4) Các đơn vị dự toán NS được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị.

5) Kinh phí họat động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội do NSNN đảm bảo.

6) Cơ quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các nguồn thu của NSNN.

Câu 2 (2 điểm) Chức năng tư vấn của cơ quan kiểm toán NN được thể hiện như thế nào?

Việc thực hiện chức năng này của cơ quan kiểm toán NN có ảnh hưởng đến họat động quản lý NN và điều hành họat động quản lý NSNN không?

Câu 3 (2 điểm) Vì sao Luật NSNN ngày 15/02/2002 cho phép HĐND Tỉnh, thành phố thuộc TW quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương?Đề 02:
Câu 1:
a) Vốn vay trong và ngoài nước chỉ được dùng cho đầu tư phát triển và không dùng cho tiêu dùng (k2-Đ8 Luật NSNN)?

b) Dự toán chi tiêu của Bộ GD-ĐT trong 1 năm dương lịch do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định ? Tại sao?

c) Kiểm soát chi là gì? Ý nghĩa của nó đối với họat động chấp hành NSNN?

d) Việc quản lý NSNN của KBNN phải đảm bảo yêu cầu: "hoặc phải bằng, hoặc nhỏ hơn khả năng thanh toán". Hiểu như thế nào về yêu cầu này?

e) Thế nào là đơn vị dự toán cấp I? Trường ĐH Luật Tp>HCM là đơn vị dự toán cấp mấy và thuộc ngân sách cấp nào?

Câu 2:
Bộ X trong năm ngân sách 2005 được cấp kinh phí họat động là 10 tỷ đồng để thực hiện các công việc cần thiết. Hãy điền số tiền trên vào tài khoản của đơn vị tại KBNN.
Bộ X đã quyết định rút ra 3 tỷ đồng để cấp cho doanh nghiệp B vay (B là doanh nghiệp cho Bộ X quản lý). Anh chị hãy cho biết:
a) Việc cho vay của Bộ X đối với doanh nghiệp B như vậy là đúng hay sai? Tại sao?

b) Hãy giải quyết vụ việc trên theo qui định của PL hiện hành.
Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus