Page and post views plugin

Đăng ký để nhận bản tin cập nhật giúp bạn kiếm tiền nhanh hơn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi những thông tin phù hợp. Chúng tôi ghét spam nên bạn hoàn toàn yên tâm. Bạn nhớ kiểm tra email để xác thực mới nhận được bản tin!

Sign Up for Free Updates
You are here: Home OJB

Đề thi tuyển dụng OceanBank 13/3/2010


ĐỀ THI GỒM CÓ 3 PHẦN:
1 – IQ+Gmat (20 câu trắc nghiệm)
2 – Tiếng anh (40 câu trắc nghiệm)
3 – Nghiệp vụ:
+ Hỏi về hiểu biết của bạn về ngân hàng Oceanbank
+ Câu hỏi tình huống:
1) Một khách hàng đến quỹ nộp tiền và không theo dõi quá trình kiểm đếm của nhân viên quỹ,sau khi nhân viên quỹ kiểm tiền thì thấy thiếu một tờ và thông báo cho khách hàng biết nhưng KH không chịu nhận tiền của mình thiếu vì đó là bó tiền vừa rút từ ngân hàng khác mang đến ngân hàng nộp, sau khi NV quỹ giải thích mà KH không đồng ý nên đã lập biên bản nhưng KH không ký.Nếu bạn là nhân viên quỹ thì sẽ giải quyết ra sao để rút kinh nghiệm.
2) KH gọi điện đến ngân hàng mắng về lỗi mà giao dịch viên nhầm lẫn gây ra,bạn không hề biết về lỗi của giao dịch viên.bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nao?.
+ Câu hỏi về lý thuyết K.toán:
1) Trong hệ thống kế toán ngân hàng tài khoản có máy loại: 7, 8, 9, 10 ?
2) Theo tính chất kinh tế thì tài khoản kế toán ngân hàng có mấy loai: 3, 4, 5, 6, 7 ?
+ Câu hỏi bài tập:
Ngày 1/5/2009 một KH thế chấp vay 1 tỷ vnd thời hạn 06 tháng, lãi suất 1%/tháng,tiền lãi tính trên số ngày thực tế,TSDB đã nhập kho,hãy hạch toán bút toán liên quan.
Ngày 1/6 khách hàng đến trả lãi toàn bộ số tiền lãi,hày hạch toán thu lãi nghiệp vụ này.
Ngày 1/7 KH không đến trả lãi,cho đến ngày 1/11 KH vẫn không đến trả cả gốc và lãi,ngân hàng đã phải chuyển món nợ Của KH này thành nợ loại 5 và trich wuys dự phòng rủi ro để tất toán nợ.Hạch toán bút toán liên quan.
Edit

Đăng nhận xét

Social

Top commentators in month

Loading comments ...

HTML Advertisement

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...
Twitter Follower
Author
share emphasis

Twitter

Facebook

Google Plus